Διεύθυνση:

Αιγίου 31, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100

Καποδιστρίου 42, Ιτέα, Τ.Κ. 33200


Τηλέφωνο & Fax:

2752300821


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

info@d-k.gr

Π ο υ   θ α   μ α ς   β ρ ε ί τ ε 

D-K_Logo.png