Το τεχνικό γραφείο ξεκίνησε να λειτουργεί το έτος 2009 στην περιοχή του Ναυπλίου και πλέον στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο σημείο της πόλης.


Είναι στελεχωμένο από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεχώς παρακολουθούν τις σχετικές τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις, με συμμετοχή σε σεμινάρια και προγράμματα μετεκπαίδευσης. Παράλληλα έχουν ήδη αναπτυχθεί σταθερές συνεργασίες με τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες της περιοχής, τόσο μηχανικούς όσο και λογιστές, μεσίτες, συμβολαιογράφους αλλά και νομικούς, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη στο χώρο των υπηρεσιών του Μηχανικού. 


Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό εργασίας (λογισμικά, όργανα μέτρησης, εκτυπωτικό μηχάνημα σχεδίων), που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 


Ε ι σ α γ ω γ ή  . . .

D-K_Logo.png